مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
۱۴۰۰/۱۱/۹
اولويت هاي پژوهشي و گرايش پژوهشي
 
 
گرایش پژوهشی:
1. ارزیابی و سمیت های دارویی در بدن و راهکارهای کاهش عوارض ناشی ازآن

2. بررسی آنتی اکسیدان های طبیعی و گیاهان دارویی بر درمان بیماری ها در سه سطح سلولی، حیوانی و بالینی

3. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره بر روی رده ی سلول سرطانی

4. بررسی راهکار های جدید در تشخیص بیوشیمیایی بیماری ها

اولویت های پژوهشی:

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

بیماری های واگیر

بیماری های غیر واگیر

1

سبب شناسی، همه گیر شناسی و تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی

2

مطالعات بیماری های صعب العلاج همانند بیماری های خود ایمنی سرطان آترواسکلروزیس دیابت

3

مطالعات کوهورت و ایجاد بانک اطلاعاتی مرتبط با بیماری های غیرواگیردار

4

مداخلات موثر برشناخت، پیشگیری و درمان اعتیاد

5

همه گیرشناسی، پیشگیری و درمان عفونت های واگیر بیمارستانی

6

مدل سازی ریاضی عوامل مرتبط با بیماری های غیر واگیر

7

مطالعات اصلاح الگوی زندگی مردم

8

تعیین اولویت های مداخله در بیماری های غیر واگیر

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

توانبخشی

1

بررسی شیوع اختلالات تکاملی در کودکان

2

بررسی عوامل موثر بر تاخیر تکاملی در کودکان

3

اهمیت تشخیص و مداخله زود هنگام در اختلالات تکاملی

4

تحقیقات توانبخشی و روانبخشی در بیماران مبتلا در بیماران مبتلا به آسیب و سکته مغزی

5

مطالعات زبانی و گفتاری بر روی گویش ها و لهجه های متفاوت استان

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

تحقیقات نظام سلامت

1

توانمندسازی وتوسعه مشارکت های اجتماعی درارتقا سلامت

2

تحلیل جغرافیایی ومکانی مرتبط باسلامت وبیماری هاوعوامل تعیین کننده

3

راهکارهای جلب مشارکت بخش غیردولتی درسرمایه گذاری های درمانی

4

راهکارهای افزایش کارآیی درمراکزدرمانی

5

راهکارهای افزایش دستیابی جامعه به امکانات تشخیصی ودرمانی وعدالت درتوزیع امکانات نظام سلامت

6

بررسی برنامه بهبودکیفیت وتوسعه بخشهای مراکزدرمانی(راهکارهای بهبودو اصلاح فضای فیزیکی مراکزباتوجه به استانداردها)

7

بررسی دلایل بستری مجدد بیماران دربخش های درمانی بیمارستانها

8

بررسی تأثیرعوامل موثر برطول مدت بستری بیماران

9

بررسی تطبیقی روش های نظارت و بازرسی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

10

مطالعات درراستا یپیشرفت اجرای برنامه تحول نظام سلامت

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

حوادث و سوانح

1

آمادگی خانوارها در مواجه با بلایا (میزان آگاهی و ارتقا)

2

سنجش میزان آگاهی نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی در مدیریت خطر و بلایا

3

مشارکت های مردمی درقالب طرح همیاران سلامت در بلایا

4

ایمنی سازه ای و غیر سازه ای در منابع و تسهیلات تحت پوشش دانشگاه

5

راهکارهای ارتقا سیستم اورژانس پیش بیمارستانی

6

درمان،ترمیم وباز توانی سوختگی

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

سالمندی

1

مشکلات و بیماریهای شایع دوران سالمندی

2

راهکارهای افزایش آگاهی درسالمندان درخصوص زندگی سالم

3

بهبود کیفیت زندگی در سالمندان

4

نیازهای مراقبتی سالمندان

5

توانمندسازی برای فرزندان مراقبت کننده ازوالدین سالمند

6

تحرک و حوادث در سالمندان

7

مشارکت سایردستگاهها درارتقای سلامت سالمندان

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

سلامت روان و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

 

1

افسردگی و اضطراب و سایر اختلالات روان پزشکی در گروه های مختلف جامعه (شیوع، پیشگیری و درمان)

2

رفتارهای پر خطر در نوجوانان

3

کاهش آسیب پذیری دربرابر شبکه های اجتماعی

4

ارتقا بهداشت روان با تاکید بر روانشناسی مثبت نگر در گروه های مختلف

5

بررسی رفتارهای ناهنجار اجتماعی (اوباشگری-زورگویی-پرخاشگری و ترور شخصیت) در گروه های سنی مختلف( با تاکید بر گروه نوجوانان و جوانان) (شیوع-پیشگیری-درمان)

6

درمان اعتیاد (مداخلات درمانی واثر بخشی آنها،عوامل ماندگاری وخروج از درمان)

7

سفیران سلامت روان و خود مراقبتی فردی

8

علل شیوع مصرف دخانیات در بین دانش آموزان مدارس استان و راهکارهای پیشگیری از آن

9

علل عدم تمایل فرزند آوری در خانواده ها

10

عوامل مستعد کننده ناباروری

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

دندان پزشکی

1

شاخصDMFTدر گروههای مختلف سنی

2

بررسی بیماری های دهان و دندان (اپیدمیولوژی، عوامل خطر،درمان،پیشگیری)

3

انجام و گسترش مطالعات بر پروتزهای دندانی

4

مطالعات بر روی سلول های بنیادی

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

علوم بهداشتی و علوم تغذیه

1

رفتارهای پرخطر در جوانان و نوجوانان (شیوع، پیشگیری)

2

مطالعه و بررسی میزان متداول سموم کشاورزی در منابع خاکی و آبی

3

بررسی میزان اصالت تولید و نگهداری مواد خوراکی و آشامیدنی

4

برنامه های حمایتی،مشارکتی برسوء تغذیه کودکان ومادران باردار

5

همکاری های برون بخشی برسلامت تغذیه ای جامعه

6

عوامل استرس زای محیط های کاری و شیوه های کنترل استرس در محیط کار

7

شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین شاغلین و راهکارهای کاهش آن

8

بررسی میزان فلزات سنگین مواد مصرفی خانوارها در سطح استان

9

اثرات زیانبار اشعه ماوراء بنفش خورشید و عملکرد خانوارها

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

علوم دارویی

1

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک ها

2

بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان راهکار های اصلاحی

3

بررسی علل تمایل پزشکان و  بیماران به تجویز و دریافت برندهای خاص داروها (داخلی و خارجی)

4

ارزیابی عوارض طب سنتی واستفاده خود سرانه از دارو های گیاهی

5

بررسی اثر گیاهان دارویی درشرایط آزمایشگاهی- مدل های انسانی و حیوانی

6

تولید داروهای ترکیبی در درمان سرطان بر پایه آنتی اکسیدانی گیاهی و آنتی کنسرها

7

روش های نوین در تشخیص و درمان سرطان ها

8

بررسی عوارض جانبی و تداخلات داروهای سنتتیک و گیاهی و ارائه راهکار جهت کاهش این اسیب ها

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

علوم پایه

1

ایمنوتراپی در بیماری های واگیر و غیرواگیر

2

داده کاوی اطلاعات زیست پزشکی

3

بررسی سیگنال های سلولی و ملکولی درایجاد،درمان ومقاومت سرطان

4

اپی ژنتیک در بیماریهای شایع

5

بررسی و غربالگری بیومارکرهای مرتبط با بیمارهای شایع

6

به کارگیری مهندسی بافت و طب بازساختی در درمان بیماریهای مختلف (قلب و عروق، مغز و اعصاب،استخوان و مفاصل ، پوست و سرطانها....)

7

نقشه کشی بیماری ها مونوژنیک مانند ناشنوایی- نابینایی و غیره

8

کارآزمایی بالینی در بیماری های نورفارماکولوژی

9

استفاده از تحقیقات نانوفناوری در مدل های آزمایشگاهی و بالینی برای درمان بیماری ها

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

فناوری و تجهیزات پزشکی

1

راهکارهای افزایش کارائی نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی

2

توسعه نرم افزارهای هوشمند پزشکی

3

کشت وتمایز سلولهای بنیادی به سلول های تخصصی جهت اهداف سلول درمانی

4

ساخت وتولید نانو ذرات مغناطیسی

5

طراحی وساخت داربست های مختلف مهندسی بافت

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

طب ایرانی اسلامی

1

تعیین مولفه ها و شاخص های سلامت معنوی زنان و مردان

2

راهکارهای ایجاد شادکامی پویایی و آرامش خانواده با حفظ سلامت معنوی

3

بررسی مشکلات و بحران های سالمندان در نگاه طب اسلامی

4

تعامل طب جدید با طب سنتی ایرانی اسلامی (طب تلفیقی)

5

نقش تعداد فرزند بر سلامت روانی و معنوی خانواده ها

6

تبیین رابطه دین و سلامت روانی جامعه

7

بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر سلامت روانی افراد

8

بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر سلامت روانی مراکز تحت پوشش دانشگاه

9

بررسی مکانیسم اثر طب سنتی ایرانی-اسلامی

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

پدافند غیر عامل

1

مطالعه در خصوص عوارض شیمیایی میکروبی و تشعشعات هسته ای

 

2

راهکارهای ارائه بهتر خدمات درمانی پیش بیمارستانی و بیمارستانی مناسب به مصدومان در صورت حمله احتمالی

 

3

تحقیقات در جهت تهیه تجهیزات ، شناسایی و نمونه برداری ویژه عوامل شیمیایی و بیولوژیک

 

4

تحقیقات به منظور رصد کردن آخرین تحولات در حوزه تهدیدات و پدافند غیر عامل

 

5

طراحی و اجرای بانک اطلاعاتی پدافند غیر عامل حوزه بهداشت و درمان

 

6

مطالعه در جهت توسعه واکسن ها، آنتی بیوتیک ها،پادزهر ها و اقدامات پزشکی در پدافند غیر عامل

 

7

انجام تحقیقات دفاع پزشکی در حوزه NBC و علوم زیستی

 

8

ایمنی سازه ای وغیرسازه ای در منابع وتسهیلات تحت پوشش دانشگاه مطابق با اصول پدافند غیر عامل

حیطه

رتبه اولویت

اولویت

تحول در آموزش علوم پزشکی

1

توسعه علوم پرستاری، علوم مامایی،بهداشت باروری،فناوری اطلاعات سلامت

2

اعتلای اخلاق حرفه ای

3

آموزش مجازی و الکترونیک

4

مرجعیت علمی و آینده نگاری و حیطه های سرآمدی منتخب دانشگاه

5

دانشگاه های نسل سوم و کارآفرینی پژوهش های چند مرکزی

6

آموزش پاسخگو و عدالت محور ( آموزش مبتنی بر جامعه و مواجه زودرس دانشجویان-بازنگری برنامه درسی بر اساس استاندارهای آموزشی نیاز سنجی آموزشی در راستای آموزش پاسخگو)

7

ارتقا نظام ارزیابی و آزمونها

8

بین المللی سازی آموزشی

9

اعتبار بخشی و استاندارهای آموزشی

  

تاریخ به روز رسانی: 1400/07/04
تعداد بازدید: 4543
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي، پژوهشكده علوم پايه سلامت، مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
 
ايميل : Biochemistrycenter2016@gmail.com
 
كد پستي :8813833435             تلفن :33346692-038
دور نگار: 33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1400/11/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal