مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
۱۴۰۰/۳/۳۰
اعضای مرکز

اعضاء مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی

 
 

 

 

اسفندیار حیدریان

استاد بیوشیمی بالینی
گروه علوم آزمایشگاهی،دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

heidarian46@yahoo.com

 
کیهان قطره سامانی
استاد بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ghatreh_k@skums.ac.ir

 

 
 الهام رئیسی
استادیار فیزیک پزشکی
گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامتدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

 raeisi.e@skums.ac.ir

 

 

 فریبا هوشمند
استادیار فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

 hoshmand@skums.ac.ir

 

 سلیمان خیری
استاد آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

 

 

 
حسین تیموری
دانشیار ژنتیک پزشکی
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
پژوهشکده علوم پایه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

 

 

رضا احمدی
استادیار بیوشیمی بالینی
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 ahmadi.r@skums.ac.ir

 

 
طوبی عبدی زاده
استادیار شیمی دارویی
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

 t.abdizadeh@gmail.com

 

 تینا جعفری
استادیار علوم تغذیه
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

t.jafari@skums.ac.ir

 

 هاجر یعقوبی
استادیار زیست فناوری پزشکی
گروه زیست فناوری پزشکی
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 

 h.yaghoobi@skums.ac.ir

 

 
 روح الله محسنی
دکترای بیوشیمی بالینی 
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامت
گروه پزشکی، دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 
  rooholla.mohseni@yahoo.com
 
فاطمه هیبتی
کارشناسی ارشد ژنتیک
کارشناس پژوهشی 
 مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامت 
 
heibati.f@skums.ac.ir 
 
 
 
نجمه صالحی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
پژوهشیار
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
پژوهشکده علوم پایه سلامت 
salehi.n@skums.ac.ir 
  
 
 
  
 
 

تاریخ به روز رسانی: 1399/07/29
تعداد بازدید: 1338
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي، پژوهشكده علوم پايه سلامت، مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
 
ايميل : Biochemistrycenter2016@gmail.com
 
كد پستي :8813833435             تلفن :33346692-038
دور نگار: 33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1400/03/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal